Használati feltételek

A Magyar Földrajzi Múzeum www.foldrajzimuzeum.hu weboldalának felhasználási feltételei

 

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.

 

Személyes adatok védelme a weboldalon

A weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott feltételek vonatkoznak.

 

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A honlapon elérhető adatok tájékoztató jellegűek. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Magyar Földrajzi Múzeum, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon. A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat - Magyar Földrajzi Múzeum anyaga.

A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldalon megjelenített védjegyekhez, logókhoz, karakterekhez és szolgáltatási védjegyekhez valamint a szerzői jogi védelem alatt álló alkotások, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Magyar Földrajzi Múzeum. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása.

 

Harmadik fél honlapjára vonatkozó jogviszony

A Magyar Földrajzi Múzeum weboldalán található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Magyar Földrajzi Múzeum hálózatát és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. Ezen honlapok tartalmát a Magyar Földrajzi Múzeum nem ismeri, a Magyar Földrajzi Múzeum csupán megkönnyíti ezen honlapok elérését. A Magyar Földrajzi Múzeum nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

 

Korlátozott felelősség

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja ezt a weboldalt.

A Magyar Földrajzi Múzeum nem vállal felelősséget a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le weboldalról. Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Magyar Földrajzi Múzeum és annak igazgatói, munkavállalói, és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről.

 

Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek a Magyar Földrajzi Múzeum saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet, köztük a következőket:

• Magánszemélyek személyes adatait (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül) vagy más jogait sértő tevékenység,

• A Magyar Földrajzi Múzeumnak, annak munkavállalóinak, vagy más személyeknek a becsmérlése vagy rágalmazása céljából, valamint minden, a Magyar Földrajzi Múzeum jóhírét csorbító magatartás;

• A Magyar Földrajzi Múzeum vagy más személyek tulajdonában esetlegesen károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése; és

• Nem engedélyezett például a megítélésünk szerint a Magyar Földrajzi Múzeum vagy harmadik személyek rendszereit vagy hálózatbiztonságát vélhetően károsan zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a weboldalra.

 

A jogi tájékoztató aktualizálás

Fenntartjuk a jogot e tájékoztató módosítására és kiegészítésére. E szabályok és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt a weboldalt.